Påsktetralogen

Bakgrund

Påsken är Kristenhetens (och judendomens) i särklass viktigaste högtid. I Sverige har vi dock ingen vidare relation till själva påsken. Religiösa högtider har ju sin upprinnelse i naturens cykler, och i områdena där världsreligionerna har sitt ursprung är det som vackrast vid den tid man firar påsk. I Skandinavien är däremot levnadsförhållanden som allra uslast i början på våren. Kanske är det därför vi hellre firar vintersolstånd och jul med fulla förråd eller sommarsolstånd då naturen och primörerna vaknar. Passionsberättelsernas frosseri i pina och död ligger närmare till hands än påskens budskap för oss denna tid på året. Detta är tydligt också i den musik som finns skriven: mängder av passioner från alla århundraden, men ytterst få om uppståndelsen.

 

Introduktion

Sedan 2003 har jag arbetat med en serie musikverk för stilla veckans firningsdagar. Verken berättar om händelsen de olika dagarna och använder olika kammarmusikaliska besättningar. Tonsättningarna utgår från de olika dagarnas bibeltexter och tar in texter från helt andra bibelställen för att kommentera i ett slags collage. Verken rör sig i nattlig- drömlik miljö där rollbesättningarna är lite oklara och ordens betydelse lite utsuddade. Verken är också sammanhållna tematiskt. Ett sammanbindande motiv är bl.a. tuppens motiv. Tuppen som påminner Petrus och oss åhörare om hans/vår förnekelse. Övriga motiv som återkommer musikaliskt är kärlek, resignation, ångest, dröm, natt. Temat som förknippas med Ruts sång återkommer också.

 

 

Den natt då Han blev förrådd

Sångcykel för recitation, mezzosopran och orgel

Speltid 35´

Tvinga mig inte att överge dig! – Stämningen mellan lärjungarna är spänd och Jesus statuerar exempel. Under nattvardens instiftande förbereds scenen för nästa dags passionsspel. Läsningarnas texter kommer från Markusevangeliet, med kommenterande bibelord från andra böcker.

Verket inleds med en nocturne och avslutas med ett postludium (Långfredagsgryning).

 

Natten är framskriden

Oratorium för Mezzosopran, Violoncello, SATB (div.)

Speltid 60´

Passionsberättelsen berättad genom de fyra evangelierna med tillägg från korrelerande bibelställen. Efter en kort ouvertyr (samma musik som långfredagsgryningen (se ovan) börjar passionsberättelsen, som i sin tur är delad i två delar och ett antal scener. De två större delarna (Getsemane-Petri förnekelse/ Inför pilatus-Korsfästelsen-Jesu död-Lamentation) är inramade av drömsekvenser. Varje scen avlutas med en betraktande svensk koral (ur psalmboken). Rollerna flyter fritt mellan Mezzosopranen, cellisten och kören.

 

Judassånger

Kammaropera för Mezzosopran, Sopran, kör (SS), Blockflöjt, cello, teorb, slagverk, orgel

Speltid 50´

Gud är död- inga texter finns för påskaftonen. Världen väntar i bävan och tystnad. Under ytan möts dock två av påskdramats huvudgestalter, Jesus och Judas, i en Orfeus-inspirerad scen. Vilken skuld har de i det som hänt? Skulle Jesus kunnat bli Kristus utan Judas? Efter mötet går de skilda vägar, en till uppståndelse, en till vila.

De befriade skuggorna

Uppståndelseoratorium för Mezzosopran och Barytonsoli, SATB, kammarorkester, SATB, Orgel Slagverk (3)