Bana väg för Herren

SATB, orgel

SATB, brassband, slagverk, orgel

SATB, brasskvintett, slagverk, piano (4h), orgel

SATB, stråkar, orgel
(GE 10182)

Durata 5′

 

Bana väg för Herren är ett bidrag till förnyelsen av adventsrepertoaren, stycket har framförts vid Oscarskyrkans välbesökta adventskonserter sedan 2005.

Inledningen och slutet baseras på ett tvåstämmigt ostinato, karaktären är avvaktande, misterioso. Mellanpartiet är en klassisk vers-omkvädestruktur med energiska trioler i ackompanjemanget och en fanfarliknande refräng.

Stämmorna är generellt enkla, herrstämmorna sjunger ofta unis. Damerna har det like svårare med diviseringar i båda stämmorna och en del kromatik.

Köp på Gehrmans.se