Arrangements

Arrangements for choir

Arrangements for choir and instruments

Arrangements for brass quintet

Arrangements for advent

Arrangements for christmas

Hymn arrangements

 

Det susar genom livets strid

Sv.Ps. 109

Denna underbart finstämda adventspsalm kombineras med Disney-känsla i detta arrangemang för solo, kör och brasskvintett eller brassband.

Sopran,SATB, brassband, slagverk, orgel

(Performance by Marie Olhans, Oscars Körer and Solna Brass)

 

Sopran,SATB, brasskvintett, slagverk, orgel

(Performance by Marie Olhans, Oscars Körer and Brass quintet)

 

Gå Sion, din konung att möta

Sv.Ps.108

Fridens Konung brakar loss i en marsch värdig Indiana Jones och Luke Skywalker. Arrangemanget använder samtliga verser, församlingen sjunger med i vers 1,3,5.

Församling ,SATB, brassband, slagverk, orgel

(Performance by Oscars Körer and Solna Brass)

Församling SATB, brasskvintett, slagverk, piano (4h) ad lib., orgel

(Performance by Oscars Körer and brass quintet)

 

Guds son en gång i morgonglans

Sv.Ps.480

SATB,församling,orgel

Psalm för adventstiden och kyrkoårets slut i ett genomkomponerat arrangemang för församling, kör och orgel. Andra versen är skriven a capella med ett fyrstämmigt körackompanjemang som parafraserar ”Dagen är kommen” (Sv.Ps.122). I tredje versen imiterar körsatsen klockringning.

Se exempel

Köp på gehrmans.se

The Sussex mummer’s christmas carol

Traditional from Sussex

Baritone solo, SSAATTBB

Duration 4’30”

This is one of the most beautiful christmas carols I know. A solemn melody conveys a folk-poem that combines the joy of the birth of christ with the stark reality of His death. The song also expresses gratitude for having the privilege of celebrating christmas with a full cupboard, and in the path of Christ.

The arrangement utilizes four verses of the text. The first verse is for the soloist  alone. The arrangement then gradually builds up to eight part chorus. The arrangement can also be performed with a Female soloist.

Sample score

Buy from Gehrmans.se

Performance by Patrik Sandin and Oscars Motettkör