Natten är framskriden

Oratorium för långfredagen

Mezzosopran, violoncell, SATB div.

Durata 70′

Detta oratorium är andra delen av en svit för stilla veckans firningsdagar: skärtorsdag, långfredag, påskafton och påskdagen. Dessa stycken har olika instrumentation men bygger på samma musikaliska idéer. Styckena rör sig i nattliga och drömlika miljöer.

Texten till ”natten är framskriden” baseras på bibelns texter om Jesu lidande och död. Till detta har fogats andra kommenterande bibeltexter som läggs i rollfigurernas munnar. På klassiskt manér finns även koraler, dessa är svenska koralmelodier och texter hämtade ur svenska psalmboken. Koralerna är behandlade på olika sätt, ibland traditionell fyrstämmig sats, ibland dekonstruerade.

Aktörerna är utöver kören en mezzosopran och en solocellist. Cellostämman är mycket krävande. De traditionella rollerna i passionsdramat växlar fritt mellan aktörerna och bildar en slags inre dialog.

Natten är framskriden är uppdelad i ett antal scener: Getsemane, Petri förnekelse, inför Pilatus, korsfästelsen, Jesu död samt lamentation. Scenerna separeras av koraler. I dramats centrum, inledning och slut finns drömsekvenser, ”sogni”, och allt inleds med en ouvertyr.

Ouvertyr

Sogno I

Koral I: Se vi går upp till Jerusalem”

Getsemane

Koral II: ”Fast änglars legioner”

Petri förnekelse

Koral III: ”Vem var det som dig ej kände”

Sogno II

Inför Pilatus

Koral IV: ”Hand och fot är genomborrad”

Jesu död

Lamentation

Koral V: ”Den svåra dagen går mot natt till sist”

Sogno III